ساخت سامانه ردیاب خودرو

97/10/19::::رییس جهاددانشگاهی استان زنجان از ساخت سامانه ردیاب خودرو توسط جهادگران جهاددانشگاهی استان زنجان خبر داد. به گزارش روابط عمومی…