آزمایشگاه

آزمایشگاه تخصصی موادغذایی ، آب و فاضلاب

این مرکز با اتکاء بر دانش و تجربیات کادر مجرب در زمینه خدمات آزمایشگاهی، آموزشی، پژوهشی، مشاوره و نیز تدوین استاندارد در حوزه‌های صنایع غذایی و آب، کشاورزی، ایمنی با هدف بسط و گسترش دانش فنی مرتبط با فعالیت‌های تخصصی ، در سال 1389 تشکیل گردیده است. همکاری مستمر با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی، از ویژگی‌های بارز این مجموعه بوده که منجر به اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار از اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان زنجان ، معاونت غذا و دارو  و سازمان محیط زیست شده است.

این مجموعه از طریق ارائه خدمات آزمایشگاهی در زمینه آزمون‌های کنترل کیفی و کمی بر فرآورده‌های غذایی، دامی، کشاورزی، آب و بکارگیری رویه‌های حرفه‌ای مناسب و مطلوب به مدد تجهیزات پیشرفته و استفاده از روش‌های استاندارد بین‌المللی، منطقه‌ای و ملی معتبر در خصوص نمونه‌های مورد بازرسی و یا نمونه‌های ارسالی توسط متقاضیان جهت آنالیز، قابلیت اطمینان به نتایج و ردیابی داده‌های آزمون خود را نشان داده و با بهره گيري از منابع معتبر علمي سعی بر اين دارد تا خدماتی با کيفيت و  متمايز ارائه نمايد.

مجوزهای اخذ شده

اخذ گواهینامه تأیید صلاحیت آزمایشگاه همکار از معاونت غذا و دارو کل کشور
اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار مواد غذایی از اداره کل استاندارد استان زنجان
اخذ گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار در زمینه آب و فاضلاب از سازمان حفاظت محیط زیست

خدمات قابل ارائه

– خدمات نمونه برداری  و بازرسی موادغذائی
– خدمات آزمون میکروبی و فیزیکوشیمیایی و آنالیز دستگاهی موادغذائی ،آب و غذای سالم
– انجام طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی
– مشاوره ،تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه‌های موادغذائی و سیستم‌های تصفیه آب
– تدوین استانداردهای ملی
– مشاوره رفع مشکلات کیفی خطوط تولید موادغذایی