ارتباط با ما

:::: تماس با حوزه ریاست : 33035000-024

:::: فکس حوزه ریاست :‌ 33035101-024

:::: روابط عمومی : 33035106-024

:::: معاونت پشتیبانی :‌33035111-024

:::: حراست : 33035113-024

:::: معاونت فرهنگی : 33035300-024

:::: مرکز علمی کاربردی : 33035400-024

:::: مرکز آموزش های کوتاه مدت : 33546006-024

:::: آزمایشگاه آب و مواد غذایی : 33460020-024

:::: بانک خون بند ناف : 33460025-024

:::: نشانی : زنجان – بلوار ملاصدرا – جنب میدان شورا – مجتمع آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی جهاددانشگاهی